Bài 2.16 trang 36 SBT đại số 10


Đề bài

Đường thẳng \(y = ax + b\) với đồ thị sau có phương trình là

A. \(y =  - \dfrac{3}{2}x + 2\)

B. \(y = 2x - 3\)

C. \(y = \dfrac{3}{2}x - 3\)

D. \(y =  - x - 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi phương trình tổng quát của đường thẳng sau đó xác định các hệ số a và b ta dựa vào tọa độ các điểm mà đồ thị đi qua, lập hệ phương trình có hai ẩn a và b.

Lời giải chi tiết

Ta thấy đường thẳng \(y = ax + b\) đi qua hai điểm \(\left( {2;0} \right)\) và \(\left( {0; - 3} \right)\). Vậy ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}0 = 2a + b\\ - 3 = b\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a =  - \dfrac{3}{2}\\b =  - 3\end{array} \right.\)

Đường thẳng có phương trình là \(y =  - \dfrac{3}{2}x - 3\).

Đáp án đúng C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.