Bài 2.12 trang 35 SBT đại số 10


Giải bài 2.12 trang 35 SBT đại số 10. Xác định các hệ số a và b để đồ thị của hàm số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định các hệ số \(a\) và \(b\) để đồ thị của hàm số \(y = ax + b\) đi qua các điểm sau

LG a

\(A(\dfrac{2}{3}; - 2)\) và \(B\left( {0;1} \right)\)        

Phương pháp giải:

Để xác định các hệ số \(a\) và \(b\) ta dựa vào tọa độ các điểm mà đồ thị đi qua, lập hệ phương trình có hai ẩn \(a\) và \(b\).

Lời giải chi tiết:

Vì đồ thị đi qua \(A(\dfrac{2}{3}; - 2)\) nên ta có phương trình \(a.\dfrac{2}{3} + b =  - 2\).

Tương tự, dựa vào tọa độ của \(B\left( {0;1} \right)\) ta có \(0 + b = 1\)

Vậy, ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{2a}}{3} + b =  - 2\\b = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a =  - \dfrac{9}{2}\\b = 1\end{array} \right.\)

Vậy \(a =  - \dfrac{9}{2};b = 1\)

LG b

 \(M( - 1; - 2)\) và \(N(99; - 2)\)

Phương pháp giải:

Để xác định các hệ số \(a\) và \(b\) ta dựa vào tọa độ các điểm mà đồ thị đi qua, lập hệ phương trình có hai ẩn \(a\) và \(b\).

Lời giải chi tiết:

Vì đồ thị đi qua \(M( - 1; - 2)\) nên ta có phương trình \(a.\left( { - 1} \right) + b =  - 2\).

Tương tự, dựa vào tọa độ của \(N(99; - 2)\) ta có \(99a + b =  - 2\)

Vậy, ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \begin{array}{l} - a + b =  - 2\\99a + b =  - 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0\\b =  - 2\end{array} \right.\)

Vậy \(a = 0;b =  - 2\);

LG c

\(P(4;2)\) và \(Q\left( {1;1} \right)\)

Phương pháp giải:

Để xác định các hệ số \(a\) và \(b\) ta dựa vào tọa độ các điểm mà đồ thị đi qua, lập hệ phương trình có hai ẩn \(a\) và \(b\).

Lời giải chi tiết:

Vì đồ thị đi qua \(P(4;2)\) nên ta có phương trình \(4a + b = 2\).

Tương tự, dựa vào tọa độ của \(Q(1;1)\) ta có \(a + b = 1\)

Vậy, ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \begin{array}{l}4a + b = 2\\a + b = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = \dfrac{1}{3}\\b = \dfrac{2}{3}\end{array} \right.\)

Vậy \(a = \dfrac{1}{3};b = \dfrac{2}{3}\);

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Hàm số y = ax + b

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài