Bài 2.47 trang 104 SBT hình học 10


Giải bài 2.47 trang 104 sách bài tập hình học 10. Tính các cạnh còn lại của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính các cạnh còn lại của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

LG a

\(a = 7,b = 10,\widehat C = {56^0}29'\);

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý hàm số cô sin cho tam giác để tính cạnh còn lại. Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\({c^2} = {a^2} + {b^2} - 2ab\cos C\)\( = 49 + 100 - 140\cos {56^0}29'\)

\( \Rightarrow {c^2} \approx 71,7\) hay \(c \approx 8,47\);

LG b

\(a = 2,c = 3,\widehat B = {123^0}17'\);

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý hàm số cô sin cho tam giác để tính cạnh còn lại. Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

 \({b^2} = {a^2} + {c^2} - 2ac\cos B\) \( = 4 + 9 - 2.2.3.\cos {123^0}17'\)

\( \Rightarrow {b^2} \approx 19,59\) hay \(b \approx 4,43\)

LG c

\(b = 0,4,c = 12,\widehat A = {23^0}28'\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý hàm số cô sin cho tam giác để tính cạnh còn lại. Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A\) \( = 0,{4^2} + {12^2} - 2.0,4.12.\cos {23^0}28'\)

\( \Rightarrow {a^2} = 135,35\) hay \(a \approx 11,63\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài