Bài 2.52 trang 104 SBT hình học 10


Đề bài

Giải tam giác ABC biết: \(a = 14,b = 18,c = 20\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý cô sin trong tam giác tìm các góc. Xem chi tiết tại đây.

Lời giải chi tiết

Tam giác ABC có cạnh là BC = 14, CA = 18, AB = 20, ta cần tìm các góc \(\widehat A,\widehat B,\widehat C\)

Ta có \(\cos A = \dfrac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}\)\( = \dfrac{{{{18}^2} + {{20}^2} - {{14}^2}}}{{2.18.20}} \approx 0,7333\)

\( \Rightarrow \widehat A \approx {42^0}50'\)

\(\cos B = \dfrac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{2ac}}\)\( = \dfrac{{{{14}^2} + {{20}^2} - {{18}^2}}}{{2.14.20}} \approx 0,4857\) \( \Rightarrow \widehat B \approx {60^0}56'\)

\(\widehat C = {180^0} - (\widehat A + \widehat B) \approx {76^0}14'\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.