Bài 2.85 trang 108 SBT hình học 10


Đề bài

Tam giác \(ABC\) có các cạnh \(a = \sqrt 3 cm\), \(b = \sqrt 2 cm\), \(c = 1cm\). Đường trung tuyến \({m_a}\) có độ dài là:

A. \(1cm\)

B. \(1,5cm\)

C. \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}cm\)

D. \(2,5cm\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức trung tuyến \(m_a^2 = \dfrac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \dfrac{{{a^2}}}{4}\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(m_a^2 = \dfrac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \dfrac{{{a^2}}}{4}\)\( = \dfrac{{2 + 1}}{2} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{4}\) suy ra \({m_a} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}cm\).

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài