Bài 28 trang 127 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 28 trang 127 sách bài tập toán 6. Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm M, em hãy chọn câu đúng...

Đề bài

Cho tia \(AB.\) Lấy điểm \(M\) thuộc tia \(AB.\) Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm \(M,\) em hãy chọn câu đúng: 

a) Điểm \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B.\)

b) Điểm \(B\) nằm giữa \(A\) và \(M.\)

c) Điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, B\) hoặc không nằm giữa hai điểm đó.

d) Hai điểm \(M\) và \(B\) nằm cùng phía đối với \(A.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai tia đối nhau: Hai tia chung gốc \(Ox\) và \(Oy\) tạo thành đường thẳng \(xy\) được gọi là hai tia đối nhau.

- Hai tia \(AB\) và \(AC\) đối nhau thì \(A\) nằm giữa hai điểm \(B,C.\) 

- Nếu điểm \(C\) nằm trên tia \(AB\) thì hai điểm \(B,C\) nằm cùng phía so với điểm \(A.\)

Lời giải chi tiết

a) Sai (hình minh hoạ)

 

b) Sai (hình minh hoạ)

 

c) Đúng

d) Đúng 

Vậy c, d đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí