Bài 24 trang 127 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Vẽ hai tia đối xứng \(Ox\) và \(Oy.\) 

a) Lấy \(A ∈ Ox, B ∈ By.\) Viết tên các tia trùng với tia \(Ay.\) 

b) Hai tia \(AB\) và \(Oy\) có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia \(Ax\) và \(By\) có đối nhau không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai tia đối nhau: Hai tia chung gốc \(Ox\) và \(Oy\) tạo thành đường thẳng \(xy\) được gọi là hai tia đối nhau.

Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

- Hai tia trùng nhau: Tia \(Ax\) và tia \(AB\) là hai tia trùng nhau.

  

Lời giải chi tiết

a) Các tia trùng với tia \(Ay\) là: \(AB, AO.\)  

b) Hai tia \(AB\) và \(Oy\) không trùng nhau vì chúng không có điểm gốc chung.

c) Hai tia \(Ax\) và \(By\) không đối nhau vì chúng không có điểm gốc chung.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu
 • Bài 25 trang 127 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 25 trang 127 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. a) Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?...

 • Bài 26 trang 127 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 26 trang 127 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C...

 • Bài 27 trang 127 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 27 trang 127 sách bài tập toán 6. Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Xét vị trí ba điểm A, O, B...

 • Bài 28 trang 127 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 28 trang 127 sách bài tập toán 6. Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm M, em hãy chọn câu đúng...

 • Bài 29 trang 127 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 29 trang 127 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau. a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O được gọi là một...

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.