Bài 27 trang 127 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 27 trang 127 sách bài tập toán 6. Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Xét vị trí ba điểm A, O, B...

Đề bài

Vẽ hai tia chung gốc \(Ox, Oy.\) Lấy \(A ∈  Ox, B ∈ Oy.\) Xét vị trí ba điểm \(A, O, B.\)

Hướng dẫn: Có ba trường hợp hình vẽ.   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai tia đối nhau: Hai tia chung gốc \(Ox\) và \(Oy\) tạo thành đường thẳng \(xy\) được gọi là hai tia đối nhau.

- Hai tia \(OA\) và \(OB\) đối nhau thì \(O\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\)

- Hai tia trùng nhau: Tia \(Ax\) và tia \(AB\) là hai tia trùng nhau. 

Lời giải chi tiết

- Ba điểm \(O, A, B\) thẳng hàng và điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(A, B\) trong trường hợp \(Ox, Oy\) đối nhau.

  

- Ba điểm \(O, A, B\) thẳng hàng và \(A,B\) nằm cùng phía so với điểm \(O\) trong trường hợp \(Ox, Oy\) trùng nhau.

 

- Ba điểm \(O, A, B\) không thẳng hàng trong trường hợp \(Ox, Oy\) không đối nhau cũng không trùng nhau.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu
 • Bài 28 trang 127 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 28 trang 127 sách bài tập toán 6. Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm M, em hãy chọn câu đúng...

 • Bài 29 trang 127 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 29 trang 127 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau. a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O được gọi là một...

 • Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 128 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 128 sách bài tập toán 6. Hãy nối mỗi ý (tên gọi) ở cột A với chỉ một ý (hình) ở cột B cho thích hợp...

 • Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 129 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 129 sách bài tập toán 6. Với hình bs 3, thì mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Us và Vt là hai tia đối nhau. b) Vs và Ut là hai tia đối nhau...

 • Bài 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 129 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 129 sách bài tập toán 6. Vẽ hình để thấy rằng mỗi câu sau đây là sai.a) Hai tia chung gốc luôn là hai tia đối nhau...

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí