Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

\(a)\) \(14 ∈ N \)

\(b)\) \(0 ∈ N^*\)

\(c)\) Có số \(a\) thuộc \(N^*\) mà không thuộc \(N\)

\(d)\) Có số \(b\) thuộc \(N\) mà không thuộc \(N^*\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Tập hợp số tự nhiên là \(\mathbb N=\{0,1,2,3,...\}\) 

Tập hợp số tự nhiên khác \(0\) là \(\mathbb N^*=\{1,2,3,...\}\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Đúng vì \(14\) là phần tử thuộc tập hợp số tự nhiên hay \(14 \in \mathbb N.\)

\(b)\) Sai vì \(\mathbb N^*=\{1,2,3,...\}\) là tập hợp các số tự nhiên khác \(0\) nên \(0 \notin \mathbb N^*.\)

\(c)\) Sai vì tất cả các phần tử của tập hợp \(\mathbb N^*\) đều thuộc tập hợp \(\mathbb N.\)

\(d)\) Đúng vì có số \(0\) thuộc tập hợp \(\mathbb N\) nhưng lại không thuộc tập hợp \(\mathbb N^*.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.