Bài 11 trang 7 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:...

Đề bài

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

\(a)\) \({\rm{A}} = \left\{ {x \in N|18 < x < 21} \right\}\)

\(b)\) \(B = \left\{ {x \in N^*|x < 4} \right\}\)

\(c)\) \(C = \left\{ {x \in N|35 \le x \le 38} \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài rồi viết tập hợp.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Tập hợp \(A\) gồm các số tự nhiên lớn hơn \(18\) và nhỏ hơn \(21\) nên \(A = \left\{ {19;20} \right\}\)

\(b)\) Tập hợp \(B\) gồm các số tự nhiên khác \(0\) và nhỏ hơn \(4\) nên \(B = \left\{ {1;2;3} \right\}\)

\(c)\) Tập hợp \(C\) gồm các số tự nhiên không nhỏ hơn \(35\) đồng thời không vượt quá \(38\) nên \(C = \left\{ {35;36;37;38} \right\}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí