Bài 163 trang 94 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 163 trang 94 sách bài tập toán 6. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: a) -4 < x < 5; b) -7 < x < 5; c) -19 < x < 20

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên \(x\) thỏa mãn:

LG a

\(\, -4 < x < 5\)

Phương pháp giải:

Liệt kê các số thỏa mãn đề bài và tính tổng bằng cách nhóm các số đối nhau để tính nhanh.

Sử dụng: Hai số đối nhau có tổng bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết:

\(- 4 < x < 5\) 

Suy ra \(  x \in \left\{ { - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4} \right\}\) 

Ta có: \((-3)+(-2) +(-1) + 0 + 1 + 2 + 3\)\( + 4\)

\(=\left[ {\left( { - 3} \right) + 3} \right] + \left[ {\left( { - 2} \right) + 2} \right]\) \( + \left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] \)\(+ 0 + 4\)     

\(= 0 + 0 + 0 + 0 + 4 = 4\)

LG b

\(b)\, -7 < x < 5\)

Phương pháp giải:

Liệt kê các số thỏa mãn đề bài và tính tổng bằng cách nhóm các số đối nhau để tính nhanh.

Sử dụng: Hai số đối nhau có tổng bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết:

\( -7 < x < 5\) 

Suy ra \(x \in \left\{ { - 6; - 5; - 4; ...;\,2;\,3;\,4} \right\}\)

Ta có \((-6)+(-5)+(-4)+(-3)\) \(+(-2)+(-1)\) \( + 0 + 1 +2 + 3 + 4\)

\(=\left[ {\left( { - 6} \right) + \left( { - 5} \right)} \right] + \left[ {\left( { - 4} \right) + 4} \right] \) \(+ \left[ {\left( { - 3} \right) + 3} \right] \) \(+\left[ {\left( 2 \right) + 2} \right]\)\( + \left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0\)

\(= (-11) + 0 +0 + 0 + 0 + 0 = -11\)

LG c

\(\, -19 < x < 20\)

Phương pháp giải:

Liệt kê các số thỏa mãn đề bài và tính tổng bằng cách nhóm các số đối nhau để tính nhanh.

Sử dụng: Hai số đối nhau có tổng bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết:

\({\rm{ }} - 19{\rm{ }} < {\rm{ }}x{\rm{ }} < {\rm{ }}20 \) 

Suy ra \( x \in \left\{ { - 18; - 17; - 16;...;17;18;19} \right\}\)

Ta có: \((-18) + (-17) +(-16)\)\( + … +0\) \( + … + 17 + 18+ 19\)

\(=\left[ {\left( { - 18} \right) + 18} \right] + \left[ {\left( { - 17} \right) + 17} \right] + ... +\)

\(\left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0 + 19\)     

\(= 0+ 19 =19\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí