Bài 162 trang 93 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 162 trang 93 sách bài tập toán 6. Tính các tổng sau. b) 555 - (-333) - 100 - 80 ; c) -(-229) + (-219) – 401 + 12; ...

Đề bài

Tính các tổng sau:

\(a)\) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 8} \right) + \left( { - 7} \right)} \right] + \left( { - 10} \right)\) ;

\(b)\) \( 555 - (-333) - 100 - 80\) ;

\(c)\) \(-(-229) + (-219) – 401 + 12\) ;

\(d)\) \(300 – (-200) – (-120) +18\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán \(a+b=b+a\) tính chất kết hợp \((a+b)+c=a+(b+c)\) và qui tắc phá ngoặc.

Lưu ý: \(-(-a)=a\)

\((-a)+(-b)=-(a+b).\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 8} \right) + \left( { - 7} \right)} \right] + \left( { - 10} \right) \)

\(=\left( { - 15} \right) + \left( { - 10} \right) =  - 25\) 

\(b)\) \(555 - ( - 333) - 100 - 80\)

\(=\left( {555 + 333} \right) - (100 + 80)\) 

\(= 888 – 180 = 708\)

\(c)\) \( -(-229) + (-219) – 401 + 12\)

\(= (229 – 219) – (401 – 12)\)

\(= 10 – 389 = - 379\)

\(d)\) \(300 – (-200) – (-120) +18\)

\(= (300 + 200) + (120 + 18)\)

\(= 500  + 138 = 638\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí