Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu
Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm a để đường thẳng y = ax + 4 song song với đường thẳng y = -3x – 1.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = (2 – m)x +5 và y = (m – 4)x – 7. Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx + 1 và y = (m – 1)x + 3. Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng song song.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 11 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = x + 3 và y = mx – 1. Tìm m để đồ thị của chúng cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 2.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 12 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số y = ax + 2. Tìm hệ số góc a biết đồ thị

Xem chi tiết
Bài 13 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 13 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm góc tạo bởi đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 14 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 14 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của nó đi qua điểm

Xem chi tiết
Bài 15 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 15 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của nó đi qua điểm

Xem chi tiết
Bài 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Tìm a để đồ thị hàm số y = ax – 2 đi qua điểm

Xem chi tiết
Bài 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị các hàm số

Xem chi tiết
Bài 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm m để đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất

Xem chi tiết
Bài 5 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xác định hàm số bậc nhất, biết đồ thị đi qua điểm

Xem chi tiết
Bài 6 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm góc tạo bởi đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 7 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 8 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ba đường thẳng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng