Bài tập 6 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không ?

Đề bài

Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra xem hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không ?

a)

x

2

4

6

-8

y

1,2

2,4

3,6

-4,8

 

b)

x

1

2

3

4

5

y

3

6

9

12

25

 

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({x \over y} = {2 \over {1,2}} = {4 \over {2,4}} = {6 \over {3,6}} = {{ - 8} \over { - 4,8}} \Rightarrow \)  hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau.

b) \({4 \over {12}} \ne {5 \over {25}} \Rightarrow \)  hai đại lượng x và y không tỉ lệ thuận với nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí