Bài tập 13 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tiến, Hùng, Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng 8 con và Mạnh 10 con. Đem bán được tổng cộng 180 nghìn đồng. Ba bạn quyết định chia tiền tỉ lệ với số cá câu

Đề bài

Tiến, Hùng, Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng 8 con và Mạnh 10 con. Đem bán được tổng cộng 180 nghìn đồng. Ba bạn quyết định chia tiền tỉ lệ với số cá câu được. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu tiền ?

 

Lời giải chi tiết

Gọi số tiền của Tiến, Hùng và Mạnh lần lượt là x, y, z (nghìn đồng)

(Điều kiện \(x,y,z \ge 0),\)  ta có: x + y + z = 180

Do số tiền tỉ lệ thuận với số cá câu được nên theo đề bài ta có: \({x \over {12}} = {y \over 8} = {z \over {10}}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\eqalign{  & {x \over {12}} = {y \over 8} = {z \over {10}} = {{x + y + z} \over {12 + 8 + 10}} = {{180} \over {30}} = 6  \cr  & {x \over {12}} = 6 \Rightarrow x = 12.6 = 72  \cr  & {y \over 8} = 6 \Rightarrow y = 8.6 = 48  \cr  & {z \over {10}} = 6 \Rightarrow z = 6.10 = 60 \cr} \)

Vậy số tiền của Tiến, Hùng và Mạnh lần lượt là 72 nghìn đồng, 48 nghìn đồng, 60 nghìn đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí