Bài tập 5 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài tập Cho biết a tỉ lệ với b theo hệ số tỉ lệ m và b tỉ lệ thuận với c theo hệ số tỉ lệ n.

Cho biết a tỉ lệ với b theo hệ số tỉ lệ m và b tỉ lệ thuận với c theo hệ số tỉ lệ n.

a) Hãy tính a theo b, tính b theo c.

b) Hãy tính a theo c

c) Chứng minh a tỉ lệ thuận với c và tìm hệ số tỉ lệ.

Lời giải:

a)a tỉ lệ thuận với b theo hệ số tỉ lệ m nên a = m.b

b tỉ lệ thuận với c theo hệ số tỉ lệ n nên b = nc

b) Theo câu a) ta có: a = mb và b = nc => a = m.n.c

c) Ta có a = m.n.c = (m.n).c nên a tỉ lệ thuận với c theo hệ số tỉ lệ là: m.n

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 4: Tỉ lệ thuận