Bài tập 5 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Đề bài

Cho hàm số \(y = {x^2} + 3\) . Lập bảng các giá trị tuuowng ứng của y khi

\(x =  - 2;\,\, - 1;\,\,0;\,\,{1 \over 4};\,\,{1 \over 3};\,\,1;\,2\)

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = {x^2} + 3\)

Khi x = -2 thì \(y = {( - 2)^2} + 3 = 4 + 3 = 7\)

Khi x = -1 thì \(y = {( - 1)^2} + 3 = 1 + 3 = 4\)

Khi x = 0 thì \(y = {0^2} + 3 = 3\)

Khi \(x = {1 \over 4}\)  thì \(y = {\left( {{1 \over 4}} \right)^2} + 3 = {1 \over {16}} + 3 = 3{1 \over {16}}\)

Khi \(x = {1 \over 3}\)  thì \(y = {\left( {{1 \over 3}} \right)^2} + 3 = {1 \over 9} + 3 = 3{1 \over 9}\)

Khi x = 1 thì \(y = {1^2} + 3 = 1 + 3 = 4\)

Khi x = 2 thì \(y = {2^2} + 3 = 4 + 3 = 7\)

Ta có bảng:

x

-2

-1

0

\({1 \over 4}\)

\({1 \over 3}\)

1

2

y = x2 + 3

7

4

3

\(3{1 \over {16}}\)

\(3{1 \over 9}\)

4

7

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.