Bài tập 3 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Cho hàm số: y = f(x) = 3x.

Đề bài

Cho hàm số: y = f(x) = 3x.

a) Tính: \(f\left( 1 \right)\,;\,\,f\left( { - 2} \right)\,;\,f\left( {{1 \over 3}} \right)\)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

f(x) = 3x

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

a)f(1) = 3.1 = 3            f(-2) = 3.(-2) = -6        \(f\left( {{1 \over 3}} \right) = 3.{1 \over 3} = 1\)

b)

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

f(x) = 3x

-9

-6

-3

0

3

6

9

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí