Bài tập 13 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Trong cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị của các hàm số:

Đề bài

Trong cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị của các hàm số:

\(\eqalign{  & a)\,\,y = 2x  \cr  & b)\,\,y = {x \over 2}  \cr  & c)\,\,y =  - 2x  \cr  & d)\,\,y =  - {x \over 2} \cr} \)

 

Lời giải chi tiết

 

a)Đồ thị hàm số y = 2x là đường đi qua hai điểm O(0; 0) và A(1; 2)

b) Đồ thị hàm số \(y = {x \over 2}\)  là đường thẳng đi qua hai điểm O(0; 0) và B(2; 1)

c) Đồ thị hàm số y = -2x là đường thẳng đi qua hai điểm O(0; 0) và C(1; -2)

d) Đồ thị hàm số \(y =  - {x \over 2}\)  là đường thẳng đi qua hai điểm O(0; 0) và D(2; -1)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 6: Hàm số - Đồ thị hàm số y = ax

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.