Bài tập 2 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Đề bài

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

-5

-5

-5

-5

-5

-5

a) Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không  ?

b) Hãy viết công thức tính y theo x.

Lời giải chi tiết

a)Ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y. Vậy đại lượng của y là hàm số của đại lượng x.

b) Công thức tính y theo x là y = -5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí