Bài tập 11 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Hàm số y = f(x) được cho trong bảng sau:

Đề bài

Hàm số y = f(x) được cho trong bảng sau:

x

-3

-1

0

1

2

y

-6

-2

0

2

4

 

a) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị (x ; y) tương ứng có trong bảng trên.

b) Viết công thức tính y theo x dưới dạng y = f(x).

Lời giải chi tiết

a)

 

b) Công thức tính y theo x dưới dạng y = f(x) là y = f(x) = 2x.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí