Bài tập 11 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Đề bài

Tại một xí nghiệp may, trong một giờ số sản phẩm làm được của ba tổ A, B, C tỉ lệ với các số 3; 4; 5 và tổng số sản phẩm của ba tổ là 60. Hỏi số sản phẩm của mỗi tổ làm được trong một giờ ?

 

Lời giải chi tiết

Gọi số sản phẩm của 3 tổ là A, B, C làm được lần lượt là a, b, c (sản phẩm)

(điều kiện \(a,b,c \in N).\)

Theo đầu bài ta có: \({a \over 3} = {b \over 4} = {c \over 5}\)  và a + b + c = 60

Áp dụng tính chất : \({a \over b} = {c \over d} = {e \over f} = {{a + c + e} \over {b + d + f}}\)

Ta có: \({a \over 3} = {b \over 4} = {c \over 5} = {{a + b + c} \over {3 + 4 + 5}} = {{60} \over {12}} = 5\)

\({a \over 3} = 5 \Rightarrow a = 3.5 = 15\);

\({b \over 4} = 5 \Rightarrow b = 4.5 = 20\);

\({c \over 5} = 5 \Rightarrow c = 5.5 = 25\)

Vậy số sản phẩm của 3 tổ A, B, C lần lượt là 15 (sản phẩm), 20 (sản phẩm), 25 (sản phẩm).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.