Bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1


Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Đề bài

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: 

\(115\);            \( 232\);             \( 571\);             \( 9691\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai.

Lời giải chi tiết

Sử dụng bảng số cho kết quả như sau: 

\(\sqrt{115}\approx 10,72\)

\(\sqrt{232}\approx 15,23\)

\(\sqrt{571}\approx 23,90\)

\(\sqrt{9691}\approx 98,44\) 

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

\(\sqrt{115}\approx 10,723805\)

\(\sqrt{232}\approx 15,231546\)

\(\sqrt{571}\approx 23,89506\)

\(\sqrt{9691}\approx 98,442876\)

Nhận xét: Kết quả tình theo máy tính bỏ túi hầu như nhỏ hơn kết quả tính theo bảng số.

Chú ý: Ta tra bảng như sau: 

Với bài này, trước hết ta cần chia số trong căn cho 100, 10000 ...

- Ta có: \(\sqrt {115}  = \sqrt {100} .\sqrt {1,15}  = 10.\sqrt {1,15} \)

Tra bảng (hàng 1,5 cột 5): \(10.\sqrt {1,15} ≈ 10.1,072 = 10,72\)

Tra bảng (hàng 2,3 cột 2): \(\sqrt {232} = 10.\sqrt {2,32} ≈ 10.1,523= 15,23\)

- Tra bảng (hàng 5,7 cột 1): \(\sqrt {571} = 10.\sqrt {5,71} ≈ 10.2,390 = 23,90\)

- Tra bảng: \(\sqrt{9691} = 10.\sqrt {96,91}\)

    + Hàng 96, cột 9 ta có: \(\sqrt {96,91} ≈ 9,844\)

    + Tại giao của hàng 96, và cột 1 hiệu chính ta thấy số 0

Nên \(\sqrt {96,91}≈ 9,844\) suy ra \(\sqrt {9691} ≈ 10.9,844 = 98,44\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí