Thử tài bạn 17 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

a) \({\left[ {{{\left( { - {2 \over 3}} \right)}^2}} \right]^5} = {\left( { - {2 \over 3}} \right)^{...}}\)

b) \({\left[ {{{\left( {0,2} \right)}^3}} \right]^{...}} = {\left( {0,2} \right)^{12}}\)                     

c) \({\left[ {{{\left( {2,58} \right)}^3}} \right]^0} = ...\)

Lời giải:

\(\eqalign{  & a){\left[ {{{\left( { - {2 \over 3}} \right)}^2}} \right]^5} = {\left( { - {2 \over 3}} \right)^{10}}  \cr  & b){\left[ {{{\left( {0,2} \right)}^3}} \right]^4} = {(0,2)^{12}}  \cr  & c){\left[ {{{\left( {2,58} \right)}^3}} \right]^0} = 1 \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 4. Lũy thừa của một số hữu tỉ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.