Bài 52 trang 166 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 52 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. a) Tính tỉ số các đường cao BB’ và CC’ xuất phát từ các đỉnh B và C. b) Tại sao nếu AB < AC thì BB’ < CC’ ?

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\)

a) Tính tỉ số các đường cao \(BB’\) và \(CC’\) xuất phát từ các đỉnh \(B\) và \(C\)

b) Tại sao nếu \(AB < AC\) thì \(BB’ < CC’ ?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tich tam giác bằng nửa tích một cạnh và chiều cao tương ứng: \(S=\dfrac{1}{2}ah\)

Lời giải chi tiết

a) \(\eqalign{S_{ABC}} = \eqalign{{BB'.AC} \over 2} = \eqalign{{CC'.AB} \over 2}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow BB'.AC = CC'.AB  \cr  &  \Rightarrow {{BB'} \over {CC'}} = {{AB} \over {AC}} \cr} \)

b) Nếu \(AB < AC\) \( \Rightarrow \eqalign{{AB} \over {AC}} < 1\)

\( \Rightarrow \eqalign{{BB'} \over {CC'}} < 1 \Rightarrow BB' < CC'\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí