Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 126 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 126 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm (phân biệt) cho trước...

Đề bài

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm (phân biệt) cho trước.

b) Có đúng ba đường thẳng đi qua ba điểm (phân biệt) cho trước.

c) Có đúng sáu đường thẳng đi qua bốn điểm (phân biệt) cho trước.

d) Hai đường thẳng phân biệt thì song song với nhau.

e) Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song. 

f) Hai đường thẳng không song song thì cắt nhau.

g) Hai đường thẳng không phân biệt thì trùng nhau.

h) Ba đường thẳng phân biệt, đôi một cắt nhau thì có đúng 3 giao điểm (phân biệt).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về đường thẳng đi qua hai điểm tại đây. 

Lời giải chi tiết

Câu đúng: a) và g). 

Câu sai: b), c), d), e), f), h).

b) Sai vì ba điểm phân biệt đó nếu thẳng hàng thì ta chỉ có 1 đường thẳng đi qua.

c) Sai vì bốn điểm phân biệt đó nếu thẳng hàng thì ta chỉ có 1 đường thẳng đi qua.

d)  Sai vì hai đường thẳng phân biêt có thể cắt nhau, có thể song song

e) Sai vì hai đường thẳng không cắt nhau thì có thể trùng nhau hoặc song song

f) Sai vì hai đường thẳng không song song thì có thể trùng nhau hoặc cắt nhau

h) Sai vì Ba đường thẳng phân biệt, đôi một cắt nhau thì có thể có 5 giao điểm (phân biệt). (như hình vẽ dưới)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 126 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 126 sách bài tập toán 6. Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau đây.a) Hai đường thẳng có chỉ một điểm chung...

 • Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 126 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 126 sách bài tập toán 6. Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) trong mỗi trường hợp sau: a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước...

 • Bài 22 trang 125 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 22 trang 125 sách bài tập toán 6. Xem hình 7 và dùng các ký hiệu ∈ hoặc không thuộc để điền vào chỗ trống cho thích hợp...

 • Bài 21 trang 125 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 21 trang 125 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng. Ta nói gì về hai đường thẳng XY và XZ?

 • Bài 20 trang 125 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 20 trang 125 sách bài tập toán 6. Cho hai điểm A, B a) Vẽ đường thẳng đi qua A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?...

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí