CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Bình chọn:
4.3 trên 166 phiếu
Bài 30 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 30 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 124 SGK Toán 9 tập 2. Nếu thể tích của một hình cầu là

Xem chi tiết
Bài 31 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 31 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 124 SGK Toán 9 tập 2. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 32 trang 125 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 32 trang 125 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 32 trang 125 SGK Toán 9 tập 2. Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn là r, chiều cao 2r (đơn vị: cm)

Xem chi tiết
Bài 33 trang 125 SGK Toán 9 tập 2 Bài 33 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 125 SGK Toán 9 tập 2. Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Xem chi tiết
Bài 34 trang 125 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 34 trang 125 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2. Khinh khí cầu của nhà Mông gôn fi ê

Xem chi tiết
Bài 35 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 35 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 35 trang 126 SGK Toán 9 tập 2. Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)

Xem chi tiết
Bài 36 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 36 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 36 trang 126 SGK Toán 9 tập 2. Một chi tiết máy gồm một hình trụ và hai nửa hình cầu với các kích thước đã cho trên hình 111 (đơn vị: cm)

Xem chi tiết
Bài 37 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 37 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, Ax và By là hai tiếp tuyến với nửa đường tròn tại A và B.

Xem chi tiết
Bài 38 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 Bài 38 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 38 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114.

Xem chi tiết
Bài 39 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 Bài 39 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 39 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2a2 và 6a.

Xem chi tiết
Bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 Bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

Xem chi tiết
Bài 41 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 Bài 41 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 41 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . a) Chứng minh AOC và BDO là hai tam giác đồng dạng; từ đó suy ra tích AC.BD không đổi.

Xem chi tiết
Bài 42 trang 130 SGK Toán 9 tập 2 Bài 42 trang 130 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 42 trang 130 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.117).

Xem chi tiết
Bài 43 trang 130 SGK Toán 9 tập 2 Bài 43 trang 130 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 43 trang 130 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.118) (đơn vị : cm).

Xem chi tiết
Bài 44 trang 130 SGK Toán 9 tập 2 Bài 44 trang 130 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 44 trang 130 SGK Toán 9 tập 2. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R và GEF là tam giác đều nội tiếp đường tròn đó, EF là dây song song với AB (h.119).

Xem chi tiết
Bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2 Bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2. Hình 120 mô tả một hình cầu được đặt khít vào trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽ.Hãy tính:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hình học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hình học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hình học 9

Xem chi tiết


Gửi bài