CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Bình chọn:
4.3 trên 166 phiếu
Bài 12 trang 112 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 12 trang 112 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 112 SGK Toán 9 tập 2. Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 113 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 13 trang 113 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 113 SGK Toán 9 tập 2. Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tấm kim loại dày 2 cm,

Xem chi tiết
Bài 14 trang 113 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 14 trang 113 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 113 SGK Toán 9 tập 2. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở nam nước Pháp có dạng hình trụ, độ dài của đường ống là 30m ( h86).

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 114 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 114 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 114 Toán 9 Tập 2 . Chiếc nón

Xem chi tiết
Bài 15 trang 117 SGK Toán 9 tập 2 Bài 15 trang 117 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 117 SGK Toán 9 tập 2. Một hình nón được đặt vào bên trong của một hình lập phương như hình vẽ (cạnh của hình lập phương bằng 1). Hãy tính:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 117 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 16 trang 117 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 117 SGK Toán 9 tập 2. Cắt mặt xung quanh của một hình nón theo một đường sinh và trải phẳng ra thành 1 hình quạt.

Xem chi tiết
Bài 17 trang 117 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 17 trang 117 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 117 SGK Toán 9 tập 2. Khi quay tam giác vuông để tạo ra một hình nón như hinh 87 thì góc CAO gọi là nửa góc ở đỉnh của hình nón.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 117 SGK Toán 9 tập 2 Bài 18 trang 117 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 117 SGK Toán 9 tập 2. Hình ABCD(h95) khi quay quanh BC thì tạo ra:

Xem chi tiết
Bài 19 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 19 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 118 SGK Toán 9 tập 2. Hình khai triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt. Nếu bán kính của hình quạt là 16 cm.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 20 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 118 SGK Toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (xem hình 96)

Xem chi tiết
Bài 21 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 21 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 118 SGK Toán 9 tập 2. Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ (h97).

Xem chi tiết
Bài 22 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 22 trang 118 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2. Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA= OB).

Xem chi tiết
Bài 23 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 23 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 119 SGK Toán 9 tập 2. Viết công thức tính nửa góc ở đỉnh của một hình nón (góc a của tam giác vuông AOS- hình 99)

Xem chi tiết
Bài 24 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 24 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 119 SGK Toán 9 tập 2. Hình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt, bán kính hình quạt đó là 16cm, số đo

Xem chi tiết
Bài 25 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 25 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 119 SGK Toán 9 tập 2. Hãy tính diện tích xung quanh của hình nón cụt biết hai bán kính đáy a,b (a

Xem chi tiết
Bài 26 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 26 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 119 SGK Toán 9 tập 2. Hãy điền đầy đủ vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài: cm)

Xem chi tiết
Bài 27 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 27 trang 119 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 119 SGK Toán 9 tập 2. Một phần dụng cụ gồm một phần có dạng trụ, phần còn lại có dạng nón. Các kích thước cho trên hình 100. Hãy tính:

Xem chi tiết
Bài 28 trang 120 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 28 trang 120 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 120 SGK Toán 9 tập 2. Một xô bằng inốc có dạng nón cụt đựng hóa chất, có các kích thước cho ở hình 101(đơn vị:cm).

Xem chi tiết
Bài 29 trang 120 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 Bài 29 trang 120 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 120 SGK Toán 9 tập 2. Phần trên của cối xay gió có dạng một hình nón (h102). Chiều cao của hình nón là 42 cm và thể tích của nó là 17 600 cm3

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 Toán 9 Tập 2 . Cắt một hình trụ hoặc một hình cầu

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài