Bài tập 9 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức

\(M = \left( {{7 \over 4} - 2,8} \right):\left( {2{3 \over 4} + 0,125} \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & M = \left( {{7 \over 4} - 2,8} \right):\left( {2{3 \over 4} + 0,125} \right) = \left( {{7 \over 4} - {{14} \over 5}} \right):\left( {{{11} \over 4} + {1 \over 8}} \right)  \cr  &  = \left( {{{35} \over {20}} - {{56} \over {20}}} \right):\left( {{{22} \over 8} + {1 \over 8}} \right)  \cr  &  = {{ - 21} \over {20}}:{{23} \over 8}  \cr  &  = {{ - 21} \over {20}}.{8 \over {23}} = {{ - 42} \over {115}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí