Bài tập 7 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tìm giá trị của x biết rằng:

Đề bài

Tìm giá trị của x biết rằng:

\(\eqalign{  & a)\,\,4,3:x + \left( { - 1,3} \right).x + 1,6 = 8,2  \cr  & b)\,\, - 5,6.x + 16,2 = 3,4.x \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)4,3x + ( - 1,3)x + 1,6 = 8,2  \cr  & (4,3 - 1,3)x = 8,2 - 1,6  \cr  & 3x = 6,6  \cr  & x = {{6,6} \over 3}  \cr  & x = 2,2  \cr  & b) - 5,6x + 16,2 = 3,4x  \cr  & (3,4 + 5,6)x = 16,2  \cr  & 9x = 16,2  \cr  & x = {{16,2} \over 9}  \cr  & x = 1,8 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí