Bài tập 5 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Xác định các tập hợp sau:

Xác định các tập hợp sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,I \cap R\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,I \cap Q  \cr  & c)\,Z \cap Q\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,c)\,I \cap Z \cr} \)

Lời giải:

\(\eqalign{  & a)I \cap R = I  \cr  & b)I \cap Q = \phi   \cr  & c)Z \cap Q = Z  \cr  & d)I \cap Z = \phi  \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 3: Số thực