Bài tập 4 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Thực hiện các phép chia sau và ghi kết quả dưới dạng số thập phân:

Đề bài

Thực hiện các phép chia sau và ghi kết quả dưới dạng số thập phân:

\({{4,7} \over 3};\,\,{{3,2} \over {1,11}};\,\,{{12,4} \over {5,55}}\)

Lời giải chi tiết

\({{4,7} \over 3} = 1,5(6);{{3,2} \over {1,11}} = 2,(882);{{12,4} \over {5,55}} = 2,(234)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí