Bài tập 7 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Thực hiện phân thức:

Đề bài

Thực hiện phân thức:

a) \({5 \over {3x}} - {2 \over {3x}}\) ;

b) \({{ - 5} \over {7y}} - {6 \over {7y}}\) ;

c) \({{7x} \over {x - y}} - {{2x + 3} \over {x - y}}\) ;

d) \({1 \over {3c}} - {1 \over {3d}}\) ;

e) \({{f - 4h} \over {3k}} - {{2f - 5h} \over {8k}}\) ;

f) \({{p + 3} \over {2z}} + {{p - 1} \over {6z}} - {{2p + 1} \over {3z}}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{5 \over {3x}} - {2 \over {3x}} = {{5 - 2} \over {3x}} = {3 \over {3x}} = {1 \over x}  \cr  & b)\,\,{{ - 5} \over {7y}} - {6 \over {7y}} = {{ - 5} \over {7y}} + {{ - 6} \over {7y}} = {{ - 5 - 6} \over {7y}} = {{ - 11} \over {7y}}  \cr  & c)\,\,{{7x} \over {x - y}} - {{2x + 3} \over {x - y}} = {{7x} \over {x - y}} + {{ - \left( {2x + 3} \right)} \over {x - y}} = {{7x - 2x - 3} \over {x - y}} = {{5x - 3} \over {x - y}}  \cr  & d)\,\,{1 \over {3c}} - {1 \over {3d}} = {1 \over {3c}} + {{ - 1} \over {3d}} = {{1.d} \over {3c.d}} + {{ - 1.c} \over {3d.c}} = {{d - c} \over {3cd}}  \cr  & e)\,\,{{f - 4h} \over {3k}} - {{2f - 5h} \over {8k}} = {{f - 4h} \over {3k}} + {{ - \left( {2f - 5h} \right)} \over {8k}}  \cr  & \,\,\,\,\, = {{\left( {f - 4h} \right).8} \over {3k.8}} + {{ - \left( {2f - 5h} \right).3} \over {8k.3}}  \cr  & \,\,\,\,\, - {{8f - 32h - 6f + 15h} \over {24k}} = {{2f - 32k + 15h} \over {24k}}  \cr  & f)\,\,{{p + 3} \over {2z}} + {{p - 1} \over {6z}} - {{2p + 1} \over {3z}}  \cr  & \,\,\,\,\, = {{\left( {p + 3} \right).3} \over {2z.3}} + {{p - 1} \over {6z}} - {{\left( {2p + 1} \right).2} \over {3z.2}}  \cr  & \,\,\,\,\, = {{3p + 9 + p - 1 - 4p - 2} \over {6z}} = {6 \over {6z}} = {1 \over z} \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài