Bài tập 12 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Thực hiện phép nhân các phân thức:

Đề bài

Thực hiện phép nhân các phân thức:

a) \({{15{a^2}} \over {8a{b^3}c}}.{{4c} \over {5ab}}\) ;

b) \({{3(x + y)} \over {x - y}}.{{2x - 2y} \over {4x + 4y}}\) ;

c) \({{3{x^2}} \over {x - 5}}.{{{x^2} - 25} \over {9{x^3}}}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{{15{a^2}} \over {8a{b^3}c}}.{{4c} \over {5ab}} = {{15{a^2}.4c} \over {8a{b^3}c.5ab}} = {{60{a^2}c} \over {40{a^2}{b^4}c}} = {3 \over {2{b^4}}}  \cr  & b)\,\,{{3\left( {x + y} \right)} \over {x - y}}.{{2x - 2y} \over {4x + 4y}} = {{3\left( {x + y} \right)\left( {2x - 2y} \right)} \over {\left( {x - y} \right)\left( {4x + 4y} \right)}} = {{3\left( {x + y} \right)2\left( {x - y} \right)} \over {\left( {x - y} \right)4\left( {x + y} \right)}} = {3 \over 2}  \cr  & c)\,\,{{3{x^2}} \over {x - 5}}.{{{x^2} - 25} \over {9{x^3}}} = {{3{x^2}\left( {{x^2} - 25} \right)} \over {\left( {x - 5} \right)9{x^3}}} = {{3{x^2}\left( {x - 5} \right)\left( {x + 5} \right)} \over {\left( {x - 5} \right)3{x^2}.3x}} = {{x + 5} \over {3x}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài