Bài tập 18 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \({{{c^2} - {d^2}} \over {{c^2} - 2cd + {d^2}}}:{1 \over {cd + {d^2}}}\) ;

b) \({{{m^2} - 4} \over {{m^2} - 3m + 2}}:{m \over {m - 1}}\) ;

c) \({{{m^2} - 9} \over {{m^2} + m + 1}}:(m - 3)\) ;

d) \((m - 1):{{{m^2}} \over {{{(m - 1)}^2}}}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{{{c^2} - {d^2}} \over {{c^2} - 2cd + {d^2}}}:{1 \over {cd + {d^2}}} = {{\left( {c - d} \right)\left( {c + d} \right)} \over {{{\left( {c - d} \right)}^2}}}.\left( {cd + {d^2}} \right)  \cr  &  = {{\left( {c + d} \right)d\left( {c + d} \right)} \over {c - d}} = {{{{\left( {c + d} \right)}^2}d} \over {c - d}}  \cr  & b)\,\,{{{m^2} - 4} \over {{m^2} - 3m + 2}}:{m \over {m - 1}} = {{{m^2} - 4} \over {{m^2} - 3m + 2}}.{{m - 1} \over m}  \cr  &  = {{\left( {m - 2} \right)\left( {m + 2} \right)\left( {m - 1} \right)} \over {\left( {{m^2} - 3m + 2} \right).m}} = {{\left( {m - 2} \right)\left( {m + 2} \right)\left( {m - 1} \right)} \over {\left( {m - 1} \right)\left( {m - 2} \right)m}} = {{m + 2} \over m}  \cr  & c)\,\,{{{m^2} - 9} \over {{m^2} + m + 1}}:\left( {m - 3} \right) = {{{m^2} - 9} \over {{m^2} + m + 1}}.{1 \over {m - 3}}  \cr  &  = {{\left( {m - 3} \right)\left( {m + 3} \right)} \over {\left( {{m^2} + m + 1} \right)\left( {m - 3} \right)}} = {{m + 3} \over {{m^2} + m + 1}}  \cr  & d)\,\,\left( {m - 1} \right):{{{m^2}} \over {{{\left( {m - 1} \right)}^2}}} = \left( {m - 1} \right).{{{{\left( {m - 1} \right)}^2}} \over {{m^2}}} = {{{{\left( {m - 1} \right)}^3}} \over {{m^2}}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.