Bài tập 7 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Viết các biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa với số mũ chẵn:

Viết các biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa với số mũ chẵn:

\({4^3};\,\,0,25;\,\,{1 \over {16}};\,\,{1 \over {256}};\,\,{{121} \over {144}}\)

Lời giải:

\(\eqalign{  & {4^3} = {({2^2})^3} = {2^6};0,25 = {(0,5)^2}  \cr  & {1 \over {16}} = {\left( {{1 \over 4}} \right)^2};{1 \over {256}} = {\left( {{1 \over 4}} \right)^4};{{121} \over {144}} = {\left( {{{11} \over {12}}} \right)^2} \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 1: Số hữu tỉ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.