Bài tập 11 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Hãy sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

Đề bài

Hãy sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

\(\eqalign{  & a)\,\,{\left( {{3 \over 5}} \right)^2} + {\left( {{2 \over 5}} \right)^2} + {\left( {{1 \over 5}} \right)^2}  \cr  & b)\,\,{\left( {2,7} \right)^3} + {\left( {2,8} \right)^3} + {\left( {7,3} \right)^3} + {\left( {7,2} \right)^3}  \cr  & c)\,\,1 + 2 + {2^2} + ... + {2^{10}}  \cr  & d)\,\,{2^{11}} - 1 \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){\left( {{3 \over 5}} \right)^2} + {\left( {{2 \over 5}} \right)^2} + {\left( {{1 \over 5}} \right)^2} = {{14} \over {25}}  \cr  & b){(2,7)^3} + {(2,8)^3} + {(7,3)^3} + {(7,2)^3} = 803,9  \cr  & c)1 + 2 + {2^2} + ... + {2^{10}} = 2047  \cr  & d){2^{11}} - 1 = 2047 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí