Bài tập 4 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Hãy tìm phân số

Đề bài

Hãy tìm phân số \({a \over b}\) thỏa mãn điều kiện:

\(3 + {a \over b} = 3.{a \over b}\)

Lời giải chi tiết

\(3 + {a \over b} = 3.{a \over b} \Leftrightarrow 3{a \over b} - {a \over b} = 3 \Leftrightarrow 2{a \over b} = 3 \Leftrightarrow {a \over b} = {3 \over 2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí