Bài tập 2 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích tại sao.

Viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích tại sao.

\({1 \over 7};\,\,{1 \over {11}};\,\,{3 \over {13}};\,\, - {5 \over {12}}\)

Lời giải:

\({1 \over 7} = 0,(142857);{1 \over {11}} = 0,(09);{3 \over {13}} = 0,(230769); - {5 \over {12}} =  - 0,41(6)\)

Các phân số đã cho là các phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 nên các phân số ấy viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Số thực