Bài tập 11 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Xếp theo thứ tự các số thức sau lên trục số:

Xếp theo thứ tự các số thức sau lên trục số:

\( - {2 \over 3};\,\,4,1;\,\,3,2;\,\, - {3 \over 4};\,\,{7 \over 3}\)

Lời giải:

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Số thực