Bài tập 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn. Giải thích tại sao.

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn. Giải thích tại sao.

\({5 \over {16}};\,\, - {7 \over {50}};\,\,{{11} \over {40}};\,\,{9 \over {200}}\)

Lời giải:

\({5 \over {16}} = 0,3125; - {7 \over {50}} =  - 0,14;{{11} \over {40}} = 0,275;{9 \over {200}} = 0,045\)

Các phân số đã cho là các phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 nên các phân số ấy được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Số thực

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.