Bài 3 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Tìm hai số biết tổng bằng hai lần hiệu của chúng và số lớn nhiều hơn hai lần số nhỏ 6 đơn vị.

Đề bài

Tìm hai số biết tổng bằng hai lần hiệu của chúng và số lớn nhiều hơn hai lần số nhỏ 6 đơn vị.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số lớn là x và số nhỏ là y \(\left( {x > y} \right)\)

Vì tổng bằng hai lần hiệu của chúng nên ta có phương trình …  (1)

Vì số lớn nhiều hơn hai lần số nhỏ 6 đơn vị nên ta có phương trình … (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}.................\\.................\end{array} \right.\)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

Kết luận:…………..

Lời giải chi tiết

Gọi số lớn là x và số nhỏ là y \(\left( {x > y} \right)\)

Vì tổng bằng hai lần hiệu của chúng nên ta có phương trình

\(x + y = 2\left( {x - y} \right) \)

\(\Leftrightarrow x + y = 2x - 2y \)

\(\Leftrightarrow x - 3y = 0\)  (1)

Vì số lớn nhiều hơn hai lần số nhỏ 6 đơn vị nên ta có phương trình \(x - 2y = 6\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}x - 3y = 0\\x - 2y = 6\end{array} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 6\\x - 3y = 0\end{array} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 6\\x = 18\end{array} \right.\)

Vậy hai số cần tìm là 18 và 6.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí