Bài 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tìm hai số có tổng là 34 và hiệu là 10.

Đề bài

Tìm hai số có tổng là 34 và hiệu là 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y \(\left( {x,y \in N;\,\,x > y} \right)\).

Vì hai số có tổng là 34 nên … (1)

Vì hai số có hiệu là 10 nên … (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}.................\\.................\end{array} \right.\)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

Kết luận:…………..

Lời giải chi tiết

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y \(\left( {x,y \in N;\,\,x > y} \right)\).

Vì hai số có tổng là 34 nên \(x + y = 34\,\,\,\left( 1 \right)\)

Vì hai số có hiệu là 10 nên \(x - y = 10\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 34\\x - y = 10\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x = 44\\x + y = 34\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 22\\y = 12\end{array} \right.\)

Vậy hai số cần tìm là 22 và 12.

 Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu