Writing - Unit 15 trang 162 SGK Tiếng Anh 10


Read the description of London, then write the answers to the questions. (Đọc bài mô tả Luân Dôn. Sau đó viêt câu trả lời cho các câu hỏi.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1Read the description of London, then write the answers to the questions.

(Đọc bài mô tả Luân Đôn. Sau đó viêt câu trả lời cho các câu hỏi.)

London, which is the capital city of the United Kingdom, was founded by the Romans in 43 AD. It has a population of about 7 million. Situated in southern England, on the River Thames, the city covers an area of 1610 square km.

London is famous for many things. Tourists come from all over the world to visit its historic buildings, such as St. Paul’s Cathedral, and the Houses of Parliament. They also come to visit its theatres, its museums and its many shops. The most famous shop is Harrods, where you can buy almost anything.

The best thing about London is the parks. There are five of them in the city centre. They cover a large area of the city, and are ideal places for people to get away from the noisy and busy city life, and relax.

1. Where is London situated?

2. How big is it?

3. What is its population?

4. What kind of city is it?

5. When and by whom was it founded?

6. What is it famous for?

7. What is best about the city?

Lời giải chi tiết:

1. London is situated in southern England on the River Thames.

2. It covers an area of 1610 square kilometres.

3. It has a population of seven million.

4. It is a very ancient city, over two thousand years.

5. It was found by the Romans in 43 AD.

6. It is famous for its historic buildings, theatres, museums and specially its parks.

7. The best about the city is its parks.

Tạm dịch:

1. London nằm ở đâu?

=> London nằm ở miền nam nước Anh trên sông Thames.

2. Nó lớn bao nhiêu?

=> Nó có diện tích 1610 km vuông.

3. Dân số của nó là?

=> Dân số khoảng 7 triệu người.

4. Nó là loại thành phố nào?

=> Đó là một thành phố rất cổ kính, hơn hai nghìn năm.

5. Khi nào và được thành lập bởi ai?

=> Người La Mã đã tìm thấy nó vào năm 43 sau Công nguyên.

6. Nó nổi tiếng với cái gì?

=> Nó nổi tiếng với các tòa nhà lịch sử, nhà hát, bảo tàng và đặc biệt là các công viên của nó.

7. Điều gì là tốt nhất về thành phố?

=> Tốt nhất về thành phố là công viên của nó.

Dịch bài đọc:

Luân Đôn, thủ đô của Vương Quốc Anh. được thành lập bởi người La Mã năm 43 trước Công nguyên. Nó có dân số khoảng 7 triệu. Nằm ở miền Nam nước Anh, trên dòng sông Thames, thành phố bao gồm một diện tích 1610 cây số vuông.

Luân Đôn nổi tiếng về nhiều thứ. Du khách từ khắp nơi trong thế giới đến thăm những cao ốc lịch sử, như nhà thờ chánh tòa Thánh Phaolô, và tòa nhà Quốc Hội. Họ cũng đến thăm các nhà hát, nhà bảo tàng và nhiều cửa hàng. Cửa hàng nổi tiếng nhất là Harrods, nơi đây bạn có thể mua gần như đủ mọi thứ.

Điều đẹp nhất về Luân Đôn là các công viên. Có 5 công viên ở trung tâm thành phố. Chúng bao phủ một diện tích rộng của thành phố. và là những nơi lý tưởng cho dân chúng tránh khỏi cuộc sống ồn ào và nhộn nhịp của thành phố và thư giãn.

Task 2

Task 2Write a description of a city or a town in Vietnam you know well, using the questions above as suggestions.

(Viết bài mô tả một thành phố hay một thị xã em biết rõ, dùng những câu hỏi ở trên như ý đề nghị.)

Lời giải chi tiết:

Da Lat is situated on a plateau in Central Highlands. It is the biggest city in the Highland. It has a population of about two hundred thousand people. It is one of the famous tourist cities in Vietnam. Da Lat was founded by the French colonists in 1897 after the site had been discovered by Dr Alexandre Ycrsin. It is famous for its beautiful sights and cool climate. The best thing you can find in Da Lat is its temperate weather and the peace and quiet atmosphere on the pine hills or by impressive waterfalls.

Tạm dịch:

Đà Lạt nằm trên cao nguyên ở Tây Nguyên. Đây là thành phố lớn nhất ở Tây Nguyên. Nó có dân số khoảng hai trăm ngàn người. Đây là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Đà Lạt được thành lập bởi thực dân Pháp năm 1897 sau khi địa điểm này được phát hiện bởi Tiến sĩ Alexandre Ycrsin. Nó nổi tiếng với các điểm tham quan tuyệt đẹp và khí hậu mát mẻ. Điều tốt nhất bạn có thể tìm thấy ở Đà Lạt là thời tiết ôn hòa của nó và bầu không khí yên bình và yên tĩnh trên những ngọn đồi thông hoặc thác nước ấn tượng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí