Tiếng Anh lớp 10

Unit 1: A Day In The Life Of..- Một ngày trong cuộc sốn..

Hiện tại đơn - The simple present tense

Bình chọn:
3.2 trên 16 phiếu

Sự kiện lặp đi lặp lại (a repeated event) hay mệt thói quen (a habit); trong câu có những trạng từ năng diễn như: always, usually, often, frequently (thường xuyên)

A.THE SIMPLE PRESENT TENSE (Hiện tại đơn)

Thì Hiện tại đơn được dùng diễn tả:

1. Sự  kiện lặp đi lặp lại (a repeated event) hay một thói quen (a habit); trong câu có những trạng từ năng diễn như: always, usually, often, frequently (thường xuyên), generally (nói chung). every.... once a week / month/ year,... every two/ five days....

e.g.: He usually has tea early in the morning.

Tạm dịch: Ông ấy thường thường uống trà sáng sớm.

That man frequently goes walking in the park.

Tạm dịch: Người đàn ông đó thường xuyên đi bộ trong công viên.

2. một chân lý (the truth), mội sự kiện hiển nhiên (an evidence).

e.g: Man is error. (Con người thì sai lầm.)

Bears like honey. (Gấu thích mật ong.)

3. định luật khoa học hay vật lý (a scientific or physical law).

e.g: Iron expands when it is heated.

Tạm dịch: Sắt giãn nở khi được đun nóng.

Ice melts in the sun.

Tạm dịch: Nước đá tan ngoài nắng.

4. sự kiện giữ nguyên hiện trạng suốt một thời gian dài.

e.g: His son likes reading picture-books.

Tạm dịch: Con trai anh ấy thích đọc sách truyện tranh.

His father works in a rice mill.

Tạm dịch: Cha anh ấy làm việc ở một nhà máy xay lúa.

5. sự kiện xảy ra ở tương lai theo thời khóa biểu.

e.g.: When do you have English classes?

Tạm dịch: Khi nào bạn có tiết học tiếng  Anh?

The meeting begins at 7:30 a.m. next Friday.

(Cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng Thứ Sáu tới.)

6. ở mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai.

e.g.: When you see John, lell him I'll meet him tomorrow morning.

Tạm dịch: Khi bạn gặp John, nói anh ấy sáng mai tôi gặp anh ấy.

Wait here until I come back.

Tạm dịch: Chờ ở đây cho đến khi tôi trở lại.

7. ở mệnh đề điều kiện có thể xảy ra (open Conditional clause.)

e.g.:If it rains, we'll stay home

Tạm dịch: Nếu trời mưa. chúng tôi sẽ ở nhà.

I won’t come unless he calls me.

Tạm dịch:Tôi sẽ không đến trừ phi anh ấy điện cho tôi.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Reading  - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 10

Scan the passage and make a brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet's daily routines. Then compare your note with a partner’s.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 1 trang 14 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 1 trang 14 SGK Tiếng Anh 10

Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and answer questions with a partner using the information from the timetable.

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Xem chi tiết
Writing - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 10

Read the following passage and find all the verbs that are used in the simple past and the connectors (time expressions) in the story.

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng