Writing - Unit 11 trang 117 SGK Tiếng Anh 10


Task 1: Below are some common ways of accepting or refusing an invitation. Read them. and fill in each blank of the notes with a suitable expression.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: Below are some common ways of accepting or refusing an invitation. Read them. and fill in each blank of the notes with a suitable expression.

(Dưới đây là một vài cách nhận lời hoặc từ chối lời mời thông thường. Đọc và điền mỗi chỗ trống của những lá thư ngắn với thành phần thích hợp.)

Ways of accepting 

(Các cách đồng ý)

Ways of refusing

(Các cách từ chối)

Yes, I'd like/love to.

(Có, tôi rất muốn.)

Yes, that's a great idea.

(Vâng, đó là ý tưởng hay.)

Yes, I'd be delighted to.

(Vâng, tôi rất thích.)

I'm afraid I can’t come because ...

(Tôi e rằng tôi không thể đến bởi vì ...)

I'd love to, but...

(Tôi muốn, nhưng ...)

I'm sorry I can't (come) because ...

(Tôi xin lỗi tôi (không thể đến) bởi vì ...)

Lời giải chi tiết:

1. Accepting (Nhận lời): Yes. I’d like to. / I'd be delighted to.

2. Refusing (Từ chối): I’m sorry I can’t because...

3. Accepting (Nhận lời): Yes, I'd be delighted to.

Task 2

Task 2: Rearrange the following sentences to make a letter accepting an invitation to spend a weekend in the country.

(Sắp xếp những câu sau để làm thành lá thư nhận lời mời nghỉ ngày cuối tuần ở miền quê.)

Lời giải chi tiết:

1. d 2. e 3. c 4. a 5. f 6. b

Dear Nam,

Thank you for your letter. It's lovely to hear that you are going to spend the next weekend in the country. I would really like to come. You know how much I love spending a weekend in the country after a long and hard work.

I will catch the usual train on Friday evening.

Give my best regards to your parents and hope to see you soon.

Love,

Lam

Tạm dịch:

Gửi Nam,

Cám ơn thư của bạn. Thật đáng yêu khi biết rằng bạn sẽ dành cả ngày cuối tuần tiếp theo trong nước. Tôi thực sự muốn đến. Bạn biết tôi thích dành một ngày cuối tuần ở đất nước sau một công việc lâu dài và khó khăn bao nhiêu không.

Tôi sẽ bắt chuyến tàu bình thường vào tối thứ Sáu.

Hãy gửi lời chúc của tôi đến bố mẹ bạn và hy vọng sớm gặp lại bạn.

Thương mến,

Lam

Task 3

Task 3. One of your friends has invited you to go for a picnic to Cuc Phuong National Park next weekend. Write a reply letter accepting or declining his/her invitation.

(Một trong những người bạn của em mời em đi dã ngoại ở Vườn quốc gia Cúc Phương ngày cuối tuần tới. Hãy viết thư trả lời nhận hoặc từ chối lời mời của anh/chị ấy.)

Lời giải chi tiết:

Dear Minh,

Thanks a lot for your letter. It’s great to hear that you are going for a picnic at Cuc Phuong National Park next weekend. But I’m really sorry I can’t join you because I'm having a test in Maths on Monday, so I have to prepare for it. Let’s make it another time perhaps.

Thanks for thinking of me, and give my best regards to your parents. Have a great time on your picnic.

Your friend,

Viet

Tạm dịch:

Minh thân mến,

Cảm ơn lá thư của bạn rất nhiều. Thật tuyệt khi biết rằng bạn sẽ đi dã ngoại đến Vườn Quốc gia Cúc Phương vào cuối tuần tới. Nhưng tôi thực sự xin lỗi vì tôi không thể tham gia cùng bạn bởi vì tôi sẽ làm bài kiểm tra môn Toán vào thứ Hai, vì vậy tôi phải chuẩn bị cho nó. Có lẽ hẹn lần sau.

Cảm ơn bạn đã suy nghĩ về tôi và hãy gửi lời chúc của tôi đến bố mẹ của bạn. Chúc bạn một thời gian tuyệt vời trong chuyến dã ngoại.

Bạn của bạn,

Việt


Bình chọn:
4.1 trên 112 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí