Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 10


Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 unit 5

UNIT 5. TECHNOLOGY AND YOU

Công nghệ và bạn

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63.

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 54 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí