Tiếng Anh lớp 10

Unit 14: The World Cup

Speaking - Unit 14 trang 145 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu

Task 2: Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn vào bảng bên dưới. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

B. SPEAKING

Task 1: Look at the pictures. What do you know about these football learns.

(Nhìn vào các hình. Em biết gì về những đội bóng đá này?)

Hướng dẫn giải:

These pictures are about the teams that took part in the 2002 World Cup.

Picture 1 : England            Picture 2 : Italy

Picture 3: France                 Picture 4 : German

Tạm dịch:

Những hình ảnh này nói về các đội tham gia World Cup 2002.

Hình 1: Anh           Hình 2: Ý

Hình 3: Pháp         Hình 4: Đức

Task 2: Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions.

(Làm việc từng đôi. Nhìn vào bảng bên dưới. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

A : Where was the World Cup held in 1934?

B : It was held in Italy.

A : Which team played in the final match? 

B : They were Italy and Czechoslovakia.

A : Which leam won the championship?

B : It was Italy.

A : What was the score of the match?

B : It was 2 - 1.

Tạm dịch:

A: World Cup được tổ chức vào năm 1934 ở đâu?

B: Nó được tổ chức ở Ý.

A: Đội nào chơi trong trận chung kết?

B: Họ là Ý và Tiệp Khắc.

A: Đội nào giành chức vô địch?

B: Đó là Ý.

A: Điểm số của trận đấu là bao nhiêu?

B: Đó là 2 - 1.

Task 3: Work in groups. Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.

(Làm việc từng nhóm. Thay phiên nói về những đội thắng ở Cúp Thế Giới, dùnng thông tin ở bảng ở Bài tập 2.)

Hướng dẫn giải:

A: The fourth World Cup was held in Brazil in 1950. The two learns in the final match were Brazil and Uruguay. And Uruguay won the final match with the score 2-1.

B: The tenth World Cup was held in West Germany in 1974. The final match was between West Germany and Netherlands. And West Germany defeated Netherlands by 2 to 1.

C: The seventeenth World Cup was first held in Asia and jointly hosted by two countries Japan and Korea in 2002. The final match was between Brazil and Germany. And Brazil won the championship by defeating Germany by two to none.

Tạm dịch:

A: World Cup lần thứ tư được tổ chức tại Brazil vào năm 1950. Hai đội trong trận chung kết là Brazil và Uruguay. Và Uruguay thắng trận chung kết với tỉ số 2-1.

B: World Cup thứ mười được tổ chức tại Tây Đức năm 1974. Trận chung kết giữa Tây Đức và Hà Lan. Và Tây Đức đánh bại Hà Lan tỉ số 2 - 1.

C: World Cup lần thứ 17 được tổ chức lần đầu tiên ở châu Á và được tổ chức chung bởi hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2002. Trận chung kết giữa Brazil và Đức. Và Brazil đã giành chức vô địch bằng cách đánh bại Đức với tỉ số 2-0.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listening - Unit 14 trang 147 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 14 trang 147 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: You will hear some information about Péle. a famous Brazilian football player. Listen and complete the table below.

Xem chi tiết
Writing - Unit 14 trang 149 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 14 trang 149 SGK Tiếng Anh 10

Read the following announcement and then answer the questions that follow. (Đọc bảng thông báo sau đây và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 14 trang 150 SGK Tiếng Anh 10 Language focus - Unit 14 trang 150 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1. Complete the sentences, using will ('ll) or going to. (Điền các câu, dùng will ('ll) hoặc going to.)

Xem chi tiết
Test yourself E trang 153 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself E trang 153 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10

Exercise 1: Report these sentences, using the verbs suggested. (Tường thuật những câu này, dùng động từ đề nghị.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng