Quá khứ đơn - The simple past tense - Unit 1 - Tiếng Anh 12


Sự kiện xảy ra tại một thời điểm cụ thể / xác định trong quá khứ; trong câu có từ như: last, yesterday, ago. the other day (một ngàỵ nọ, vài ngày trước đây), once (trước đây), once upon a time (ngày xưa), just now (vừa rồi),...

THE SIMPLE PAST TENSE

Quảng cáo
decumar

(Quá khứ đơn)

Thì Quá khứ đơn được dùng diễn tả:

1. Sự kiện đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

E.g.: He visited that ancient pagoda.

(Ông ấy đã thăm ngôi chùa cổ đó.)

2. Sự kiện xảy ra tại một thời điểm cụ thể / xác định trong quá khứ: 

Trong câu có từ như: last, yesterday, ago, the other day (một ngàỵ nọ, vài ngày trước đây), once (trước đây), once upon a time (ngày xưa), just now (vừa rồi),...

E.g.: What did you do last summer?

(Mùa hè qua bạn làm gì?)

They built this school over one hundred years ago.

(Họ xây dựng trường này cách nay hơn 100 năm.)

3. Sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ và đã chấm dứt.

E.g.: He worked in a restaurant for five months.

(Anh ấy đã làm việc ớ một nhà hàng 5 tháng.)

Where did he live from 2001 to 2003?

(Từ năm 2001 đến 2003 ông ấy sống ở đâu?)

4. Một thói quen trong quá khứ và đã chấm dứt (a past habit).

E.g.: When he was young, he went swimming every afternoon.

(Khi anh ấy còn trẻ, anh ấy đi bơi mỗi buối trưa.)

5. Sự kiện xảy ra đồng thời hay sau một hành động khác trong quá khứ.

E.g.: Lan studied English when she was in Australia.

(Lan học tiếng Anh khi cô ấy ở Úc.)

She opened the door and went out into the garden.

(Cô ấy mở cửa và đi ra vườn.)

6. Ở mệnh đề theo sau “It’s (high /about) time ..."

E.g.: It’s time we gave up the obsolete system of education.

(Đến lúc chúng ta bỏ hệ thống giáo dục lỗi thời.)

It’s high time they changed the way of working.

(Đến thời điểm họ tltay đổi cách làm việc.)

7. ở mệnh đề theo sau “SINCE”, chỉ khởi điểm.

E.g.: Since he left school, he’s worked in a construction company                                            

(Từ khi anh ấy tốt nghiệp, anh ấy làm việc ở một công ty xây dựng.)

She has been a vegetarian since she was a small child.

(Cô ấy là người ăn chay từ khi còn là một đứa bé.)

Nếu sự kiện vẫn còn liếp tục đến hiện tại, chúng ta có thế dùng Thì Hiện tại hoàn thành đơn hoặc tiếp diễn (present pcrfect simple or continuous).

E.g.: Since he's lived/has been living here, he’s been working as a waiter in a restaurant

(Từ khi anh ấy sống ở đây, anh ấy làm bồi bàn ở một nhà hàng.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 35 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.