Tiếng Anh lớp 10 Unit 15: Cities - Các thành phố

Liên từ-although


ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).

B. ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).
e.g.: Although this city is small, it’s very clean and beautiful. (Mặc dù thành phổ này nhỏ. nó rất sạch và đẹp.)
Although he’s poor, he leads a very honest life.
(Mặc dù anh ấy nghèo, anh ấy có cuộc sống rất trung thực.)                                 Ngoài although, những từ “EVEN THOUGH, THOUGH" (mặc dù) cũng được dùng
e.g.: Even though the lest was difficult, the pupils tried to finish it.
(Mặc dù bài kiểm tra khó, các học sinh cố gắng làm xong.)                               ALTHOUGH có thể được thay thế bởi liên từ (conjunction)                               BUT. hay từ nối (connector) HOWEVER.
e.g.: He’s poor, but he leads a very honest life.
He’s poor: however, he leads a very honest life.
Chú ý: a. BUT: thường theo sau dấu phẩy (,: a comma)
HOWEVER: thường thee sau dấu chấm phẩy(;: semi-colon)

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài